Eva's MendTour

Eva’s MendTour

Trenger du bilder til promotering eller liknende? Klikk her

For oppdatert program gå hit https://www.myvisiblemend.no/pages/reiseplan-program

Hva er det?

Eva’s Mend-Tour 2023 er en Norgesturneé der kost og losji byttes mot reparasjonstjenester jeg utfører underveis. Er det bedrifter, organisasjoner som ønsker kurs eller foredrag når jeg er i deres nærområde kan det organiseres hvis vi har tid nok til det.


(Go-Ahead har tilbudt å bidra med spons av reising på Sørlandet. Hvis noen andre tog- og buss-selskaper ønsker å bidra i andre deler av landet er det bare å ta kontakt på eva@myvisiblemend.com)

Hvem er jeg som gjør dette? 
Jeg er tekstilkunstner, aktivist, entreprenør, designer, artist og aktuell med boken Synlig Reparasjon - Slik blir slitte favorittklær enda finere enn nye, august 2023.

Jeg ønsker å vise at det ikke er noen motsetning mellom å leve gode liv og å redusere forbruk, heller tvert imot.


Du kan lese mer om min bakgrunn og erfaring her. 
Du kan også se mer av hva jeg driver med gjennom kontoene Eva Kittelsen og myvisiblemend.no på instagram, tiktok og facebook

 
Hvorfor reiser jeg på reparasjonsturné
Grunnene er mange. Jeg tror det er stor verdi i budskapet jeg formidler og da vil jeg gjøre det som trengs for å gjøre det enkelt for folk å oppdage og dele det og jeg tror turneen vil bidra positivt til det. 

Jeg bruker det engelske begrepet MEND og TOUR fordi reparasjon har vært en mentor for meg i flere år Denne turneen et resultat av et sterkt ønske om å praktisere og faktisk erfare på kroppen hvordan det er å leve etter verdiene og tankene jeg jobber med. Jeg ønsker å åpne jeg opp for diskusjoner om andre måter å leve og utveksle verdier enn individualistisk kapitalisme som vi er vant med. 

Ved å ikke separere meg selv fra menneskene jeg treffer, men bytte reparasjon mot ting som kost og losji og bo hjemme hos andre fokuserer jeg på å bygge nettverk fremfor å la egoet diktere hvordan jeg bør gjøre ting for å se suksessfull ut, eller hva det nå måtte være. Det er en måte å vise at arbeidet mitt ikke handler om meg men om å bygge relasjoner og samfunn på delte verdier.

Turneen, ihvertfall selve reisingen, er bygget rundt en “gift economy” tankegang. Les gjerne boken “Sacred Economics” hvis dette virker interessant for deg.

Jeg har selv hatt utfordringer med å ikke prøve å klare alt selv, og har hatt en mentalitet om at man må ofre og lide for å få til og fortjene ting. (og har møtt veggen et par ganger). Dette er tanker reparasjon har bidratt til å få meg vekk fra (det er ikke slitasjen, men omsorgen i reparasjonen som styrker oss!). Denne turnéen er som en boot camp for meg selv i å la meg selv motta hjelp og bli støttet i arbeidet, slik at jeg til gjengjeld har mer å gi videre til andre selv også.

Som en med noen kroniske helseproblemer er reisen også en mulighet til å være åpen om dette og kommunisere ønsker og behov underveis som jeg, og kanskje de jeg besøker har, uten skam og fordommer Slik kan vi sammen vise hvor mye vi kan klare så lenge vi legger til rette for hverandre og ikke legger begrensninger utifra andres forventninger eller ideer om hvordan ting bør gjøres.

Som sosial entreprenør vet jeg at det finnes utrolig mange bra folk som jobber på for å skape en bedre fremtid. Denne turen er også en måte å møte noen av dem og få mulighet til å videreformidle hva andre driver med hvis arbeid også trenger å løftes opp.

Klima og miljøkrisen er her, nå. Vi bruker mye tid på prat, samtidig er det mange som jobber aktivt med løsninger som vi kanskje ikke hører så mye om. Utfordringene vi står ovenfor er store og vi trenger håp. Håp får man når man ser hva andre med håp gjør og jobber mot og jeg gleder meg til å se og dele mer av det underveis på reisen og vise hva vi kan få til når vi tør å gi slipp på det velkjente og tar steget vekk fra en verden strukturert rundt consumption og istedenfor trer inn i en verden bygget på creativity, care, compassion og community.

Hvordan fungerer det?

Jeg starter ordentlig på reisen mandag morgen 14.08 og første stopp er Arendalsuka (med en liten tjuvstarter med en danseforestilling i Rendalen før det). 

Jeg skal starte med 0 kr på bankkontoen og klare meg kun gjennom andres hjelp og bidrag, både direkte ansikt til ansikt, men også via donasjoner gjennom vipps, f.eks. i bytte mot instruksjonsvideoer, Q&A’s og liknende i sosiale medier.

Målet er å klare meg fra uke 33-41 kun gjennom gaver eller i bytte mot reparasjon for å vise for meg selv, og andre, hvor mye vi mennesker egentlig liker å hjelpe hverandre når vi har mulighet til å gjøre det innen trygge rammer.

VIL DU BIDRA? Du kan vippse til 48345233 – følg med på instagram for å se om jeg har spesifikke behov underveis hvis du vil bidra direkte til en spesifikk ting (som en bussbillett eller liknende).

Det vil også bli kurs, foredrag og boksigneringer underveis. Kurs og foredrag gjøres gjennom avtale med aktuelle organisasjoner (eller privatpersoner) og blir fakturert gjennom firmaet My Visible Mend AS. Inntekt fra det vil gå til å dekke underskudd og gjeld som har bygget seg opp i bedriften mens jeg jobbet på å skrive boken “Synlig Reparasjon – slik blir slitte favorittklær enda finere enn nye”, som kommer ut 28.08.23. Eksempler på hva slags kurs jeg tilbyr finner du her.


REISEPLAN:

Planen vil oppdateres etterhvert som nye arrangementer og liknenende blir planlagt underveis, men de grove linjene er lagt for hvor jeg skal være når og hvem jeg skal bo hos. Sjekk innom her og i andre kanaler (@evakittelsen og @myvisiblemend.no på instagram, tiktok og facebook) for å følge med på hva som skjer og ta kontakt på eva@myvisiblemend.com hvis du ønsker å bidra på en eller annen måte.